Заняття online

8 клас геометрія

8 клас алгебра

Квітень ’21

12.04

1 група Кругові приклади. Розв’язання задач.

3 група. Задачі на застосування парності та чергування.

14.04

2 група. Шифри та криптограми.

4 група. Аналіз к\р. Додаткові завдання.

16.04

1 група. Завдання-жарти.

3 група. Геометричні задачі.

17.04

2 група. Шифри та криптограми.

4 група. Ділення десяткового дробу на натуральне число.

19.04

1 група. Геометричні задачі.

3 група. геометричні задачі.

21.04

2 група. Ребуси та шифри.

4 група. Середне арифметичне.

23.04

1 група. Точність рухів.

3 група. Вимірювання кутів.

24.04

2 група. Рівняння. Основні властивості числових тотожностей.

4 група. Вирішування рівнянь.

26.04

1 група. Склад «зайвих речей».

3 група. Додавання дробів з пропорційними знаменниками.